QUẢNG CÁO
VIDEO
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
0948 58 79 390968 86 78 38
Email: Coniccorp@gmail.com
NHẬN BẢNG GIÁ MỚI

MẶT BẰNG TẦNG VÀ THIẾT KẾ BLOCK H

 

BLOCK H CONIC SKYWAY RESIDENCE

MẶT BẰNG CÁC TẦNG CỦA BLOCK H

 

Tầng 1 Block H Conic Skyway Residence

Mặt bằng tầng 1 Block H Conic Skyway Residence( Nguồn: Coniccorp.com)

 

Mặt bằng tầng 2 Block H Conic Skyway Residence( Nguồn: Coniccorp.com)

Mặt bằng tầng 2 Block H Conic Skyway Residence( Nguồn: Coniccorp.com)

 

Mặt bằng tầng 3,6,9,12,15,18 Block H Conic Skyway Residence( Nguồn: Coniccorp.com)

Mặt bằng tầng 3,6,9,12,15,18 Block H Conic Skyway Residence( Nguồn: Coniccorp.com)

 

Mặt bằng tầng 4,7,10,13,16,19 Block H Conic Skyway Residence( Nguồn: Coniccorp.com)

Mặt bằng tầng 4,7,10,13,16,19 Block H Conic Skyway Residence( Nguồn: Coniccorp.com)

 

Mặt bằng tầng 5,8,11,14,17 Block H Conic Skyway Residence( Nguồn: Coniccorp.com)

Mặt bằng tầng 5,8,11,14,17 Block H Conic Skyway Residence( Nguồn: Coniccorp.com)

 

THIẾT KẾ CHI TIẾT CĂN HỘ BLOCK H SKYWAY RESIDENCE

 

 

Căn hộ H-01 Skyway Residence( Nguồn: Coniccorp.com)

Căn hộ H-01 Skyway Residence( Nguồn: Coniccorp.com)

 

Căn hộ H-02 Skyway Residence( Nguồn: Coniccorp.com)

Căn hộ H-02 Skyway Residence( Nguồn: Coniccorp.com)

 

Căn hộ H-03 Skyway Residence( Nguồn: Coniccorp.com)

Căn hộ H-03 Skyway Residence( Nguồn: Coniccorp.com)

 

Căn hộ H-04 Skyway Residence( Nguồn: Coniccorp.com)

Căn hộ H-04 Skyway Residence( Nguồn: Coniccorp.com)

 

Căn hộ H-05 Skyway Residence( Nguồn: Coniccorp.com)

Căn hộ H-05 Skyway Residence( Nguồn: Coniccorp.com)

 

Căn hộ H-06 Skyway Residence( Nguồn: Coniccorp.com)

Căn hộ H-06 Skyway Residence( Nguồn: Coniccorp.com)

 

Căn hộ H-07 Skyway Residence( Nguồn: Coniccorp.com)

Căn hộ H-07 Skyway Residence( Nguồn: Coniccorp.com)

 

Căn hộ H-08 Skyway Residence( Nguồn: Coniccorp.com)

Căn hộ H-08 Skyway Residence( Nguồn: Coniccorp.com)